Welkom bij TinTin!

Op de begane grond in basisschool De Dijck zijn wij gehuisvest in 2 lokalen.
1 lokaal voor de Peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar.
1 en soms 2 lokalen voor de Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Door onze kleinschaligheid zijn wij persoonlijk en zeer betrokken bij uw kind.
Altijd vaste medewerkers op de groepen het geen zorgt voor herkenning, rust en stabiliteit, prettig voor de kinderen en ouders hebben hierdoor een vast aanspreekpunt.
Wij werken met een hecht team van enthousiaste, gekwalificeerde en VVE- gecertificeerde medewerkers om samen met uw kind te zorgen voor een “Net zo fijn als thuis gevoel”.
Wilt u meer weten over TinTin? Heeft u vragen over beschikbaarheid of wilt u samen met uw kind een kijkje bij ons nemen? Kom gerust langs voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
Tin Tin Team

Voordelig spelen bij de peuteropvang ??

Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2018’. Als gevolg van landelijke wetgeving gelden vanaf 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde (kwaliteits)regels. Dat betekent onder andere dat ouders die (beide) werken of studeren Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage
Ouders die beiden werken, studeren en/of in een re-integratietraject zitten (zie www.rijksoverheid.nl–>kinderopvangtoeslag) kunnen en moeten vanaf 2018 voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belasting dienst.
Ouders die kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag vullen een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’ in en vragen een Inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Maassluis.
De gemeente Maassluis wil dat peuteropvang bereikbaar is voor alle peuters. Ouders in de laagste inkomensgroep (met een jaarinkomen lager dan € 18.849) betalen een netto maandelijkse ouderbijdrage van € 15.
Twee of vier dagdelen
Peuters vanaf twee jaar kunnen de peuteropvang in Maassluis vanaf 2018 op twee vaste dagdelen (6 uur) per week bezoeken. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar de peuteropvang op vier dagdelen (12 uur) per week bezoeken.
Doorgaande lijn naar de basisschool
Onze peuteropvang locatie’s zijn gekoppeld aan basisschool De Dijck en de Kardinaal Alfrinkschool, zodat er een doorgaande lijn ontstaat vanuit de peuteropvang naar de basisschool. Bij aanmelding voor peuteropvang kunnen ouders rekening houden met de basisschool die hun kind straks gaat bezoeken.
Vragen ?
Heeft u vragen over het wel of geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag en het aanvragen van een inkomensverklaring, bel ons dan gerust!

 

Untitled-1 DSC_0624 coyu DSC_0554 copy DSC_0588 copy